İHALE İLAN DUYURUSU


İHALE İLAN DUYURUSU


           Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Yılı KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında sağlanan mali destek ile KONYA Beyşehir’de TR52/19/EYGEP-2/0013 referans numaralı Özgün Tasarım Ürünlerinin
(Bullpup) Savunma Sanayisine Entegrasyonuna Yönelik Altyapının Güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılacak olan mal alımı
ihalemiz ihale dosyasında belirtilen “İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir düzenlemesi gereği, ihalenin yapılacağı tarihin
tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde daha önce belirtilen yer ve saatte gerçekleştirilir”
bendine
istinaden 15.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalemiz 16.07.2020 tarihinde saat 11:00 da gerçekleştirilecektir.Gereğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.